bvbbvbbvb

att anlita en arkitekt

Att bygga ett nytt hus, bygga om eller bygga till kan verka stort och svårt men genom att anlita en arkitekt som hjälper dig att analysera dina behov och ger dig nya ideér blir processen ofta både enklare och mer ekonomisk. Att göra rätt från början sparar mycket huvudbry. Jag hjälper till med allt som har med husbygget att göra: rådgivning, tidsplaner, idéskisser, bygglovshandlingar, byggritningar, kontakt till myndigheter m.m. Det lilla arkitektkontorets fördel är att dialogen med kunden blir nära och enkel. Tillsammans formulerar vi de krav som ger bästa möjliga lösning för er.

– Karin Hvid Rydell, Arkitekt SAR/MSA, Mem arkitekter AB