goda råd när du vill bygga ett hus

 

Byggregler

Sätt er in i detaljplanen för det område där ni ska bygga. Vilka begränsningar finns? Finns där servitut på tomten? Strandskyddet? Ring gärna och tala med en handläggare på kommunen. Det går också att be arkitekten undersöka detta.

 

Ekonomi

Fastställ en ekonomisk ram för projektet. Utgå från att ett isolerat trähus kostar allt från 20 000 –  35 000 kr m2. Detta pris inkluderar kostnader för konsulter: arkitekt, konstruktör, VVS, elektriker. Samlat ligger dessa konsultkostnader på ca 15 % av den totala byggkostnaden. Arkitektens arvode ligger på mellan 6-10 % beroende av storleken på huset. Ju mindre hus, ju högre kostnad för arkitektarbetet procentuellt. Kom också ihåg kostnader för att söka bygglov, utsättning, kontrollansvarig, byggbesiktning samt inkoppling av vatten och el, eventuell brunn, infiltrationsbädd, markarbete och räkna in driftkostnader för huset även vintertid. Planera in 10 % av er budget till oförutsedda utgifter.

 

Behov/ program

Definiera era önskningar och behov. Gör en ”måste ha” och en ”kanske ha” lista. Vilka är era logistiska behov och vilka är era känslomässiga behov? Fundera över er vardag, hur ni vill att den ska fungera. Hur ser familjekonstellationen ut idag, och hur ser den ut om några år? Tänk in framtiden när ni planerar huset.

 

Tomten

Känn in er på tomten. Var kommer kvällsljuset? Var finns den fina utsikten? Vilka träd känns riktigt viktiga att behålla? Hur ska huset ligga i förhållande till grannar? Hur kan ni skapa många goda platser där ni kan sitta upp mot husväggen? I ett sommarhus är det härligt med många möjligheter att komma direkt ut på en uteplats, i daggvåta gräset eller en trappa att sitta med morgonkaffet. Platser där man ska kunna sitta många, och platser där man ska kunna vara i fred.

 

Byggtid

Var realistiska när ni planerar hur mycket tid ni själva kan lägga ned. Har ni själva tänkt att måla, bygga terrassen etc? Gör en tidsplan tillsammans med arkitekten. Var uppmärksam på vinterperioden som kan försinka byggeriet om det blir frost. Lägg tid på ritningarna. Det är lättare att flytta ett streck på en ritning än en vägg när de först är byggda.

Se ritningarna som ett stöd och en garanti för er att ha kontroll över kostnader och utformning. Byggritningarna som arkitekten gör, används som underlag för olika entreprenörer att ge ett pris på. Ju mer detaljerade de är – ju mer exakt pris tvingas entreprenören att lämna. Och det uppstår inte heller ”tilläggsfakturor” under projektets gång för saker som ”det visste vi inte om”. Många tror felaktigt att det går bra att ta beslut på plats – det går – men det är mycket kostsamt.

Använd era pengar klokt; välj exempelvis ett golv av god kvalité, det ska hålla länge och stå emot mycket slitage. Undersök olika material, rådgör med arkitekten och känn efter vad ni tycker om. En utvändig träpanel t.ex. kan behandlas på många fina sätt om man önskar ett hus som ”smälter in” i naturen: järnvitriol, slamfärg, linoljemålning, lasyr.

Inse att det finns nästan inga s.k  ”underhållsfria” material. Att äga ett hus innefattar en viss tid till att ta hand om det. Men om man inte vill ha träfönster ex.vis så välj alu/trä där utsidan är tålig och inte kräver underhåll, men insidan är i trä och ger atmosfär till rummet. Ett träfönster är en vacker detalj på ett hus, och det finns goda material som ek och teak. Eller en bra linoljefärg på ett furufönster av kärnvirke.

 

 

Inse vad du köper genom att anlita en arkitekt

Det du köper är idéer och förslag till lösningar på ditt bygg-, inrednings- eller anläggningsproblem. Arkitekten ger dig förslag i form av skisser, ritningar, specifikationer och goda råd. Allt detta är dock bara redskap för byggandet, inredandet eller anläggandet. Du betalar inte i första hand för att få en bunt ritningar, utan för att få de lösningar som bäst svarar mot de önskemål och krav du har. Bäst resultat får du  om du är aktiv som kund och har en engagerad dialog med arkitekten när förslaget växer fram.

Det är genom att vara omsorgsfull i valet av arkitekt och ta reda på om arkitekten i fråga har rätt sorts erfarenhet, förmåga och engagemang som man uppnår kostnadseffektivitet. För dig som kund är alltså timpriset och tidsåtgången egentligen ointressanta. Det är slutresultatet som du betalar för.  Ha därför alltid det slutliga resultatet för ögonen, både när det gäller kostnader och när det gäller kvalitet, funktion, utformning, resurshushållning eller andra egenskaper som du vill prioritera.

 

Kostnader för att anlita en arkitekt

Kostnaden för arkitektarbetet är mycket liten i förhållande till projektets totalkostnad, men arkitektens arbete har en avgörande betydelse för ett vackert och funktionellt hus. Kom dessutom ihåg att den viktigaste faktorn inte är priset på arkitekttjänsten, utan den långsiktiga investering som genomförandet av arkitektens förslag innebär. Generellt ligger kostnaden för arkitektens arbete  mellan 6-10 % av den totala byggkostnaden, beroende på hur stort projektet är. Detta pris inkluderar:

  • Skiss/idé – byggplatsbesök, möten, genomgång av program för byggnad och presentation av arkitektonisk lösning
  • Bygglovsritningar – myndighetshandlingar som innefattar situationsplan, plan, sektion och fasader. Skala 1:100
  • Förfrågningsunderlag – måttfasta ritningar som underlag att räkna fram pris utifrån. Här finns alla material, behandlingar och produkter fastställda. Skala 1:50, 1:20, 1:5.
  • Byggritningar – ritningarna från förfrågningsunderlaget fastställs. Underlag för el och vvs.

Jag  arbetar i projekt där jag hjälper er från början till slut i alla ovanstående skeden. Detta för att säkra ett fullgott resultat och det är så arkitektritade hus, av tradition, sett dagens ljus.

Jag har haft den stora glädjen att rita hus för kunder som varit lyhörda för arkitektur och förstått värdet av att samarbeta med en arkitekt. De hus som jag har ritat är ett resultat av ett nära samarbete med kunden och många samtal tillsammans. Husen håller en bra kvalitetsnivå med gedigna material, utan att vara exklusiva. De är trivsamma, yteffektiva och funktionella. Detta vill jag säga, har blivit mitt signum. Husen jag ritar bruka ligga på en byggkostnad mellan 25-30 000 kr ink. moms.

Varför inte bara köpa ett s.k kataloghus?

Svaret är enkelt; det blir så mycket bättre med ett hus som är ritat med utgångspunkt från din specifika tomt och utifrån era behov och ideér om hur ni vill leva och bo. Dessutom luras många att tro att kataloghusen är billigare än vad de är. Det är svårt att som lekman genomskåda de olika kostnaderna som presenteras. Man bygger kanske ett hus en gång i sitt liv, varför inte då göra det så bra som möjligt och naturligtvis inom en rimlig budget.