undervisning

Lunds Konst & Designskola 2011- 2018.

Utbildningen är en Konst- och Kulturutbildning med 32 studieplatser. Utbildningen är tvåårig, på heltid och har statlig tillsyn, statsbidrag och berättigar till studielån.

Jag ansvarade för undervisningen i arkitektur och var delaktig i överordnad planering av utbildningens verksamhet tillsammans med övriga lärare och rektor.

Växjö Universitet 2007-2010

Gästföreläsare och extern examinator på utbildningen för Butikskommunikation

undervisning studenter

Boskolan – en workshop för boende från andra kulturer

Som volontär på IM initierade jag workshopen och genomförde den
tillsammans med en grupp kvinnor från Mellanöstern. Med utgångspunkt från
en typisk 4-rumslägenhet på Rosengård har kvinnorna ”ritat om” befintligt kök
så att det bättre passar deras kultur och deras behov. Projektet har blivit
presenterat för MKB, Stena Fastigheter och Malmö Stad. Syftet är att ge
kvinnorna en känsla av att kunna påverka och dela med sig av sina
erfarenheter samt för arkitekten att berikas och bli klokare som arkitekt.

Ditt drömrum – en workshop för barn om rum och arkitektur

Tillsammans med barnen på BIV/BIS initierade jag workshopen och
genomförde den tillsammans med barn från olika kulturer. Syftet är att väcka
intresse för arkitektur och ge självförtroende och glädje till barnen.”