första arkitekthjälpen

Genom min tjänst ”första arkitekthjälpen” kommer jag ut till er på plats och ger mina första goda råd. Det kan handla om vad jag anser vara möjligt att göra i förhållande till husets karraktär, detaljplanen för området och rådande regelverk.

Ni kanske just nu går och funderar på en framtida ombyggnad, tillbyggnad eller om ni rent av ska bygga ett nytt arkitektritat hus? Det är många frågor i början av ett projekt som kan verka oöverskådliga. Att tänka rätt från början är en bra start.

En sådan rådgivning kostar 3600 kr inkl moms och tar 1- 2 timmar. Skicka gärna ett e-post meddelande till mig på karin@memarkitekter.se där ni beskriver ert behov i korthet, bifoga gärna en bild på projektet samt ritningar om ni har det. Alternativt kan ni kontakta mig på telefon 0707-403696.