Evigheten friggebod

En friggebod i betong och tak av kanalplast. Utformad som ett evighetstecken. Den ena cirkeln blir interiör och den andra en förplats/terrass för möten och samtal.

  • Bruttoarea 15 m2
  • Byggår 2009
  • Byggnadssätt:uppförd på Finjabetongs fabrik av lecablock, färdigbyggd på plats. Ytterväggar av betong behandlad med titanoxid för luftrening. Ljusinsläpp av kanalplast. Invändiga väggar av obehandlad betong.
  • Golv: betonggolv
  • Grundläggning: plintgrund
  • Byggkostnad 12 000 kr. /m2