Renovering balkonger Lindängen

Nya balkonger till bostadsområde kv Vårsången.  800 lägenheter. 2014

Befintliga balkongfronter i korrigerad plåt ersattes med hålplåt. Våra första förslag med marsipangrönt gick tyvärr inte hem hos stadsbyggnadskontoret, så det fick bli det säkra: grafitgrått och vitt.

http://www.trianon.se/varsangen