Ombyggnad av gårdshus

Det lilla gårdshuset användes tidigare som förrådsbyggnad. Familjen önskade omvandla det till extra sovhus och arbetsplats för en liten fysioklinik. Byggnadens fönster och dörrar är renoverade och uppglasade för att släååa in ljus. Interiört är huset tilläggsisolerat i väggar och tak.