Villa Wollme

  • Gästhus, 18 m2 , Veka
  • Pentry, wc med dusch
  • Trä exteriör: Liggande fjällpanel målad med svart slamfärg
  • Trä interiör: Stpende hyvlad panel, vitmålad med Ovolin äggoljetempera
  • Golv: Trägolv fur, oljat
  • Fönster: Trä vitmålade Dofab