Fritidslokal Lindängen

Renovering av befintlig källarlokal till fritidslokal för boende i området. Utförd i samarbete med de boende på uppdrag av Trianon Fastigheter.

http://www.trianon.se/vi-tror-pa-varsangen