Friggebod Deva

I journalisten Ewa Wredes bok ”15 m2” finns ett förslag som heter Deva, utfört av Karin och Doris Josefsberg. Deva är ett litet hus med gröna väggar och ett inre för avkoppling och odling.