Ägget – ett kärleksnäste

Det s.k Trädhuset vid Finjasjön blev en populär plats att gifta sig. Med anledning av detta fick jag i uppdrag att rita en byggnad att användas som ”kärleksnäste” för nygifta par. Min idé är ett ägg, inspirerat av fruktbarhet och av allt fågelliv i området. Ägget är tänkt att ligga lite gömt i skogen längst ut på en brant, med den ena delen ut över kanten. I ägget finns allt vad ett älskande par kan behöva för att gömma sig från omvärlden i några dygn.