att anlita en arkitekt

Att bygga hus kan verka stort och svårt men genom att anlita en arkitekt blir processen enklare. Arkitekten hjälper dig att analysera dina behov och ideér och kan förutse konsekvenser i ett tidigt skede. På så sätt kan man undgå att göra misstag och samtidigt få ett hus precis så som man vill ha det.

Men blir det inte dyrare att anlita en arkitekt än att exempelvis köpa ett kataloghus eller välja en annan nyckelfärdig lösning? Nej – ett arkitektritat hus behöver inte bli dyrare än andra, till synes enklare lösningar. Ett omsorgsfullt arkitektarbete kan rent av innebära en besparing, genom att arkitekten kan hjälpa dig att hitta billigare alternativ genom omdisponeringar eller yteffektiva och flexibla lösningar. Exempelvis är varje sparad kvadratmeter en minskad bygg- och uppvärmningskostnad. Arkitekten ser till att processen är styrd och kontrollerad så att inga oförutsedda överraskningar uppstår. Ett bygge är en levande process och svår för en lekman att styra.

Vi hjälper till med allt som har med husbygget att göra: rådgivning, tidsplaner, idéskisser, bygglovsriningar, förfrågningsunderlag, byggritningar, kontakt till myndigheter etc. Förfrågningsunderlag används till att ta in pris från olika byggare. Ju tydligare och bättre underlag byggaren får, ju smidigare blir processen och du har möjlighet att kontrollera dina kostnader genom byggprocessen.

Det lilla arkitektkontorets fördel är att dialogen med kunden blir nära och enkel. Tillsammans formulerar vi de krav som ger bästa möjliga lösning för er. Arkitekten är inte bara en som ritar upp ett förslag, utan en diskussionspartner med vilken du resonerar dig fram till en lösning som bäst svarar till de behov du har.

För de flesta av oss är ett bostadsbygge vårt livs stora investering. Det viktigaste för dig är att du får något som fungerar och håller även i det långa loppet. Ett hus ska leva länge, gärna 100 år, minst.

Behöver du hjälp med ett husprojekt, kontakta mig redan idag!

Läs mer om goda råd när du vill bygga ett hus.